Realizacja

W trosce o jak najlepszą obsługę naszych klientów stosujemy metodologię zarządzania projektami Agile, w tym Kanban i SCRUM.

Agile Project Life Cycle

SCRUM

SCRUM opiera się o jasno określone zasady. Klient może definiować razem z nami procesy przez cały czas trwania projektu. Dzięki temu dajemy naszym klientom realną kontrolę i wpływ na powodzenie realizacji. W ramach tej metody nasz zespół jest dedykowany tylko do jednego Klienta i koncentruje się na jednym projekcie. Metodyka SCRUM pozwala nam czynnie włączać naszych klientów do zdefiniowania zadań, czyli Sprintów. Najczęściej Sprint trwa ok. 2 tygodni, ale czas ten może się zmieniać w zależności od potrzeb. Nasz zespół spotyka się codziennie i omawia postępu w oparciu o graficzne przedstawienie pozostałych do wykonania w projekcie prac względem czasu. Dzięki tej metodyce zespół projektowy może w pełni skoncentrować się na jakości dostarczanego projektu.

SCRUM

Kanban

Kanban charakteryzuje się mniejszą ilością sztywnych zasad niż SCRUM, jest również bardziej elastyczny i otwarty na zmiany. Dwiema podstawowymi zasadami Kanban jest wizualizacja planu pracy oraz koncentracja na nie więcej niż jednym zadaniu. Zadania w ramach projektu muszą być ograniczone do wcześniej zdefiniowanej kolejki zadań. Metoda Kanban nie przewiduje zakończenia projektu, jest otwarta na zmiany i elastyczna, w zależności od kolejnych wydarzeń. Dzięki temu łatwo dostosowuje się do potrzeb klienta i w zależności od tych potrzeb projekt może być modyfikowany. Warto dodać, że Kanban nie jest alternatywą dla SCRUM, te dwie metody się świetnie uzupełniają.

Kanban

Klienci o nas

​Fornett za każdym razem udowadna nam, że jest doskonałym i zaufanym partnerem jeżeli chodzi o outsourcing projektów. Za każdym razem zadziwiają nas profesjonalizmem i efektywnością działań, zarządzając projektem jak expresowym pociągiem. Jeżeli każda firma umiałaby tak doskonale obsługiwać projekty - życie Product Menagera byłoby dużo łatwiejsze.

Uli Ehlert, Director of AAC & Software Strategy, Tobii Technology

​W relacjach z firmą Fornett najbardziej doceniam ich proaktywne podejście do potrzeb klienta. Są prawdziwymi ekspertami w rozwoju natywnego oprogramowania na patformy mobilne. Z ich udziałem prace programistyczne postępują bardzo sprawnie, a jakość pracy jest dużo większa niż w przypadku firm, z którymi pracowaliśmy dotychczas.

Cliff Court, CEO, Coral Tech (Pty) Ltd